Styreverv

Navn

Telefon

E-mail


Formann           John Kardash            994 84 724  t-kardas@online.no

Nesteformann  Knut  Gullbekk           934 83 108   knut.gullbekk@gmail.com

Sekretær         John Kardash             

Kasserer          John Kardash

Styremedlem    Eirik Gundersen        926 15 001   eirik.h.gundersen@mac.com

Varamedlem     Ole Jørgen Steen      411 00 311    o-jsteen@online.no

Varamedlem     Lars Osa                   926  41 268   labernh@online.no

Våre møtelokaler på Helset IF klubbhus

Lokalet er rett ved Helsetbanen bak Shell stasjonen. Adressen er Skollerudveien 31, 1353 Bærums verk. Google maps gir en bra veiledning. 

Sekretær

Kasserer

Styremedlem