BSF / AJFF isfiske cup

stevne 1  Stovivann søndag 10 des er fullført. 

Stevner 2,3 og 4 annonseres senere. Rimelig kontingent for alle 4 konkurransene. 100 kr. Vi bruker regler som tidligere.

Familiedag isfiske på Dælivann - datoen bestemmes senere

Vi fortsetter med vår tradisjonell isfiske dag for barn på Dælivann. 

Fiske fra 12-15. 

Generalforsamlig på Helset 19. mars

Vi begynner kvelden med pizza og bilder fra årets aktiviteter.  Etter serveringen tar vi årsmøtet og valg av nytt styre.  Innkomne forslag sendes til styret 14 dager i forveien.  Etter avsluttet årsmøte tar vi en generell diskusjon hvor medlmer kan komme med bemerkninger og forslag. 

Familie fiskedag på Burudvann tirsdag 11. juni

På tirsdag 11 juni arrangerer BSF familie dag for meitefiske på Burudvann.  Juni er beste tid for fiske i Burudvann.  Vi får alltid fisk – brasme og abbor.  Også sjanse for ørret.  Vi stiller med stenger og agn.  Våre instruktører hjelper til med veiledning.  Premier til alle deltakere.  Fiske fra 18-20.  Inviter gjerne venner.  

FM meite på Burudvann søndag 11. august 

-Påmelding 08.45 ved badeplass ved vannet.

-Utgang 09.30. -Fisketid fra 10.00. Fisketid slutt 14.00.

-Gangtid 30 min.

-Arter: abbor-ørret-brasme.

-Pris. barn- 0  Jr-100,-  Senior-200,-

Info: Lag gratis ( plaketter). 

FM sjøfiske på Oskarsborg festning søndag 1.9.2024

-Oppmøte. Ved ankomst fergeleie på festningen.

-Påmelding 10.00. -Utgang 10.40.

-Fisketid fra 11.00 -15 -Gangtid 30 min.

-Pris.Barn-0  Jr-100,-  senior-200,-

-Lag gratis ( plaketter).

-Alle arter. minstemål. Torsk er fredet.

-Andre opplysninger: Ta av ved Grandeveien og parker ved Ringedammen ( hockeybane). Gratis parkering. 

10 min. gangtid ned til Sundbrygga. Ferge fra Sundbrygga til Oscarsborg festning. 

Se rutetabell og pris på FERGERUTER OSCARSBORG/FORSVARSBYGG.

 

20-22 sept.  Harrfiske på Østerdalen.

Vi hadde en bra tur til elva Grimsa i 2023.  Vi satser på en harrtur også i 2024.  Sted og dato bestemmes senere.