FM isfiske Akershus (Utsettes til mars)

Fylkesmesterskap Akershus (Mjær) - ISFISKE. Perca SFK - Terje Tørmoen (98285406 - perca.sfk@gmail.com ). Påmelding 0815 - 0920. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 45 minutter. All fisk unntatt gjedde. Barn gratis. Junior: 50,- NOK. Seniorklasser: 150,- NOK. 3-personers lag: 300,- NOK.

Isfiskekonkurranse. På Gjellumvann 13.mars (Avlyst)


KM isfiske på Burudvann søndag 7. mars 2021

Vi møter ved stranda ved Burudvann.  Utgang kl. 09.30.  Fiske fra 10-15.  

Barnas meitefiske på Burudvann 5. juni 2021

Lørdag 5. juni arrangerer BSF meitefiske dag for barn på Burudvann.  Fisketid 11-13.  BSF har stenger og agn. 

Ørretfiske på HAUGSETER FJELLSTUE 2-4 juli 2021

Mulighet for å bo i felles hytte eller leie enkeltrom.  Hytten ligger i Mulighet for TV, god mat og varme. Båt må leies. Påmelding. Kontakt Kjell tlf. 90180103.

Laksefiske Numedalslågen. 25-26 juli 2021

Vi fisker igjen i år på valdet Rien Vest.  En enkel hytte gir mulighet for overnatting.  Fiske er fra  søndag 25 juli kl. 16.00 til mandag 26. juli 15.00. 

FM Sjøfiske på Krokstrand 29.8.2021

BSF arrangerer igjen FM sjøfiske på Krokstrand ved Son.  Oppmøte / registrering kl. 9.00.