Rydding Lomma  onsdag 15. mai 

Vi har igjen fått oppdrag fra kommunen om å rydde langs Lomma fra Mølledammen skole til Bærums Verk.  Denne oppgaven er en viktig inntektskilde for BSF.  Om flere møter opp får vi det raskt unna.  Vi avslutter kvelden med kaffe og pølser.  Vi møter kl. 18. Parkering ved Værtshuset. 

Meitecup Nitelva 20. mai

Vi arrangerer også i år en meitecup med 3 stevner hvor sammenlagt vinneren blir klubbmester. Første stevne er på Nitelva ved Lillestrøm mandag 20. mai.  Fisketid fra 10-14. 

Parkering ved Strømmen båtfprening (på vestsiden av Nitelva bru). Fiske fra 10-14 Kontakt Knut 93483108.

Rydding i Lysakerelva onsdag 22. mai

Vi møter kl. 18 på parkeringsplassen ved Jar skole og går ned til elva.  Rydding på Lysakerelva er en enklere oppgave enn ved Lomma, men vi fyller alltid flere poser med søppel og finner alltid noen overraskelser, ting som vi ikke kan forstå kan ende opp i elva.

Sjøørret tur på Sandviksbukta i mai

Vi planlegger også i år en sjøørret tur til øyene i Sandviksbukta.  Mer informasjon når detaljene er på plass. 

Havfiske Holmestrand - søndag 2. juni

Vi seiler med skipper Jørn. Utgang fra i indre brygge.  Oppmøte kl. 8.  Egenandel kr 200.  Nødvendig med påmelding.  Kontakt Knut 93483108.  

Familie fiskedag på Burudvann lørdag 8. juni

På lørdag 8 juni arrangerer BSF familie dag for meitefiske på Burudvann.  Juni er beste tid for fiske i Burudvann.  Vi får alltid fisk – brasme og abbor.  Også sjanse for ørret.  Vi stiller med stenger og agn.  Våre instruktører hjelper til med veiledning.  Premier til alle deltakere.  Fiske fra 10-13.  Inviter gjerne venner.  

Medlemsmøte / utemøte 11. juni på Burudvann

Vi griller pølser og fisker etter abbor og brasme.  Vi får alltid mange fisk i juni.  Vi avslutter kvelden med KM i fiskesti.  Frammøte kl. 19.

Meitecup stevne 2 på Storøya onsdag 12. juni

Vi møter ved brua til Storøya / Tyrifjord.  Fisketid fra 18-22. 

Laksefiske Numedalslågen Søndag/Mandag 4. august.

Vi leier laksevaldet Rien Vest.  Fiske begynner søndag kl. 16 og avslutter mandag kl. 15.  4 stenger.  Egenandel kr. 300.  Valdet har overnattingsmuligheter. 

Ørretfiske på Drevsjø 2-4 august

Vi planlegger en langhelg med ørretfiske ved Drevsjø / Femunden / Galten gård.  Vi arbeider med detaljer vedr. overnatting, fiskekort osv.  Bra med tidlig påmelding for å forenkle planleggingen. 

FM meite på Burudvann søndag 11. august 

-Påmelding 08.45 ved badeplass ved vannet.

-Utgang 09.30. -Fisketid fra 10.00. Fisketid slutt 14.00.

-Gangtid 30 min.

-Arter: abbor-ørret-brasme.

-Pris. barn- 0  Jr-100,-  Senior-200,-

Info: Lag gratis ( plaketter). 

Meitecup stevne 3 på Tjernsli søndag 18. august.

Tjernsli er øverst på Sollihøgda.  Vi parkerer ved barnehagen og går nedover til vannet.  Fisketid 10-14.

FM sjøfiske på Oskarsborg festning søndag 1.9.2024

-Oppmøte. Ved ankomst fergeleie på festningen.

-Påmelding 10.00. -Utgang 10.40.

-Fisketid fra 11.00 -15 -Gangtid 30 min.

-Pris.Barn-0  Jr-100,-  senior-200,-

-Lag gratis ( plaketter).

-Alle arter. minstemål. Torsk er fredet.

-Andre opplysninger: Ta av ved Grandeveien og parker ved Ringedammen ( hockeybane). Gratis parkering. 

10 min. gangtid ned til Sundbrygga. Ferge fra Sundbrygga til Oscarsborg festning. 

Se rutetabell og pris på FERGERUTER OSCARSBORG/FORSVARSBYGG.

 

20-22 sept.  Harrfiske på Østerdalen.

Vi hadde en bra tur til elva Grimsa i 2023.  Vi satser på en harrtur også i 2024.  Sted og dato bestemmes senere.