Desember  3. 2021 - Julemøte

I år skap vi ha et annerledes julemøte.  Vi møter kl. 19-21 på Egon på Bekkestua  for en juletallerken.  Det er flere julemat-valg på menyen med prisene fra 200-400 kr. BSF gir kr.400 tilskudd til medlemmene.  Ektefellene er velkommen, men tilskuddet gjelder bare for medlemmene. 


27. desember 2021 - romjulstur

Vi tar vår tradisjonell romjuls siktur til Storetjern på Hadeland

Isfiske cup BSF / Asker JFF.

Det blir cup også i år. Datoer og steder annonseres senere.

11. januar 2022 - medlemsmøte på Helset klubbhus kl. 19

Vi har fått nye møtelokaler på Helset IF klubbhus ved Helsetbanen.  Adresen er Skollerudveien 31, 1353 Bærum. Første møtet blir tirsdag 11. januar 2022.  Vi viser filmen laget av NJFF med scener fra naturopplevelser i norsk natur når det gjelder jakt og fiske. En bra film. Det blir servering pluss loddtrekning. 

Røyefiske på Tunhovd - mars 2022

Årets tur blir i uke 10 eller 11. Bra om vi kan vite om du vil bli med for at vi kan bestille rom. 

Lørdag 5. mars 2022 - Barnas isfiske dag på Dælivann

BSF inviterer Bærums barn til isfiske på Dælivann.  Vi fisker fra 11-13.  Våre erfarne isfiskere gir veiledning i fisketeknikk. Vi får alltid fisk på denne dagen.  BSF har fiskeutstyr og agn. Premier til deltakere. 

8. mars 2022 - årsmøte - Helset klubbhus kl. 19

Vi tar vårt tradisjonell årsmøte med årsmelding, regnskap og valg.  Etter møtet viser vi bilder fra årets aktiviteter og tar en diskusjon om aktiviteter / planer for 2022.  Servering + loddtrekning. 

10. mai 2022 - medlemsmøte - Helset klubbhus kl. 19

Foredraget annonseres senere.  Dette møtet blir også et byttedag.  Ta med utstyr som du ønsker å selge eller gi bort.  Vi tar også frem diverse utstyr fra BSF's redskapsbod til salg. Servering / loddtrekning.

Søndag 5. juni 2022 - barnas dag på Burudvann

Alle Bærums barn er invitert til meitefiske på Burudvann.  Vi fisker fra 11-13.  Premier til deltakere. 

Tirsdag 14. juni - utemøte på Burudvann kl. 19.00

Medlemsmøtet blir et utemøte med grylling og servering. Juni er beste måned for fiske i Burudvann. Ta med fiskestang.  Vi holder også årets KM i fiskesti. 

Ørretfiske på Vinstrevann 1-3 juli

Fjorårets tur ga bra fiske. Nå at vi vet hvor og hvordan vi skal fiske har vi store forventninger til denne sommerens tur.  Vi bor på Haugseter fjellstue på rom med bra standard.  Fiske pågår fra båt som vi leier. 

Søndag 4. september -FM Akershus (Sjøstrand, Asker) - SJØFISKE. Bærum Sportsfiskere - Knut Gullbekk (93483108 - Knut.gullbekk@gmail.com ). Påmelding 0900 - 0930. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter. Barn gratis. Junior: 50,- NOK. Seniorklasser: 150,- NOK. Alle arter unntatt torsk (fredet). I tillegg er det minstemål på enkelte arter.

Tirsdag 6. september - medlemsmøte / utemøte

Vi møter kl. 18 på Burudvann for høstens første medlemsmøte. Vi skal finne noe spennende til grilling.  Ta med fiskestang.  Det går fremdeles an å ta abbor i Burudvann i september. 

Tirsdag 11. oktober - medlemsmøte

Vi møter kl. 19 på Helset IF's lokaler.  Foredragsholder annonseres senere. 

Desember julemøte 2022

Servering og detaljer annonseres senere