Klubbmesterskap meite stevne 2 på Steinsfjorden 4. juni 

KM stevne 2 holdes på Steinsfjorden ved Åsa. Kjør Åsaveien.  Rett før tunnel nr 2 kjør til høyre på Granntopsvingen.  Fiske fra 10-15.  Kontakt Knut 93483108.

Medlemsmøte / utemøte 13. juni på Burudvann

Vi griller pølser og fisker etter abbor og brasme.  Vi får alltid mange fisk i juni.  Vi avslutter kvelden med KM i fiskesti.  Frammøte kl. 19.

Laksefiske Numedalslågen Søndag/Mandag 23.jul.2023

Vi leier laksevaldet Rien Øst.  Fiske begynner søndag kl. 16 og avslutter mandag kl. 15.  4 stenger.  Egenandel kr. 300.  Valdet har overnattingsmuligheter.  Nødvendig med forhåndspåmelding. Tlf. John K 99484724.Laksefiske Numedalslågen Søndag/Mandag 6. august.2023

Vi leier laksevaldet Rien Vest.  Fiske begynner søndag kl. 16 og avslutter mandag kl. 15.  4 stenger.  Egenandel kr. 300.  Valdet har overnattingsmuligheter.  Nødvendig med forhåndspåmelding. Tlf. John K 99484724.Klubbmesterskap meite stevne 3 søndag 20. august på Burudvann

KM stevne 3 holdes på Burudvann.  Fisketid 10-14.  Kontakt Knut 93483108.

Fylkesmesterskap sjøfiske på Slottet i Hurum søndag 27. august

BSF er arrangør av FM sjøfiske 2023.  Kjør ned Storsandveien.  Ta av på Færegestadsveien.  Parkering nederst ved sjøkanten. 

Påmelding: 10-10.30. Fisketid: 11-15. Gangtid: 45 min. Pris: 0 / 50 / 200.  Tillatte fiskearter: sild, knurr, hvitting, makrell, lyr, sei, flynder, sjø-ørret, berggylt. 

Kontaktperson: Knut Gullbekk, 934 83 108

Medlemsmøte på Oskarsborg 10. september

Vi tar et sommermøte på Oskarsborg festning hvor vi kan fiske etter makrell, lyr og sjøørret.  Mer informasjon om turen senere.

Jubileum - BSF fyller 85 år.  

Vi planlegger en fest på restaureanten Bekkestuene.  Den foreløpige datoen er fredag 15. september.  BSF gir tilskudd til kvelden.  Mer detaljer senere. 

Havfiske Holmestrand - september

Septemberturen blir også med skipper Jørn.  Høstturen gir alltid bra med fangst, særlig sild og makrell.

Datoen annonseres senere. Kontakt Knut 93483108

Medlemsmøte på Helset klubbhus 10. oktober kl. 19.00

Programmet annonseres senere.

Julemøte på Helset klubbhus

Vi tar vårt tradisjonelt julemøte på Helset med risgrøt, gløgg og julegodt.  Vi viser bilder / videoer fra årets turer.  Dato annonseres senere.