Havfiske Holmestrand - søndag 2. juni

Vi seiler med skipper Jørn. Utgang fra i indre brygge.  Oppmøte kl. 8.  Egenandel kr 200.  Nødvendig med påmelding.  Kontakt Knut 93483108.  

Familie fiskedag på Burudvann lørdag 8. juni

På lørdag 8 juni arrangerer BSF familie dag for meitefiske på Burudvann.  Juni er beste tid for fiske i Burudvann.  Vi får alltid fisk – brasme og abbor.  Også sjanse for ørret.  Vi stiller med stenger og agn.  Våre instruktører hjelper til med veiledning.  Premier til alle deltakere.  Fiske fra 10-13.  Inviter gjerne venner.  

Medlemsmøte / utemøte 11. juni på Burudvann

Vi griller pølser og fisker etter abbor og brasme.  Vi får alltid mange fisk i juni.  Vi avslutter kvelden med KM i fiskesti.  Frammøte kl. 19.

Meitecup stevne 2 på Storøya onsdag 12. juni

Vi møter ved brua til Storøya / Tyrifjord.  Fisketid fra 18-22. 

Laksefiske Numedalslågen Søndag/Mandag 4. august.

Vi leier laksevaldet Rien Vest.  Fiske begynner søndag kl. 16 og avslutter mandag kl. 15.  4 stenger.  Egenandel kr. 300.  Valdet har overnattingsmuligheter. 

Ørretfiske på Drevsjø 2-4 august

Vi planlegger en langhelg med ørretfiske ved Drevsjø / Femunden / Galten gård.  Vi arbeider med detaljer vedr. overnatting, fiskekort osv.  Bra med tidlig påmelding for å forenkle planleggingen. 

FM meite på Burudvann søndag 11. august 

-Påmelding 08.45 ved badeplass ved vannet.

-Utgang 09.30. -Fisketid fra 10.00. Fisketid slutt 14.00.

-Gangtid 30 min.

-Arter: abbor-ørret-brasme.

-Pris. barn- 0  Jr-100,-  Senior-200,-

Info: Lag gratis ( plaketter). 

Meitecup stevne 3 på Tjernsli søndag 18. august.

Tjernsli er øverst på Sollihøgda.  Vi parkerer ved barnehagen og går nedover til vannet.  Fisketid 10-14.

FM sjøfiske på Oskarsborg festning søndag 1.9.2024

-Oppmøte. Ved ankomst fergeleie på festningen.

-Påmelding 10.00. -Utgang 10.40.

-Fisketid fra 11.00 -15 -Gangtid 30 min.

-Pris.Barn-0  Jr-100,-  senior-200,-

-Lag gratis ( plaketter).

-Alle arter. minstemål. Torsk er fredet.

-Andre opplysninger: Ta av ved Grandeveien og parker ved Ringedammen ( hockeybane). Gratis parkering. 

10 min. gangtid ned til Sundbrygga. Ferge fra Sundbrygga til Oscarsborg festning. 

Se rutetabell og pris på FERGERUTER OSCARSBORG/FORSVARSBYGG.

 

20-22 sept.  Harrfiske på Østerdalen.

Vi hadde en bra tur til elva Grimsa i 2023.  Vi satser på en harrtur også i 2024.  Sted og dato bestemmes senere.