Bærum Sportsfiskere

Aktiviteter

Turer

Referater

Om Oss

Bli Medlem

Kontakt Oss


Storfiskkonkurranse BSF 2011.

BSF har for 2011 sesongen arrangert en storfiske konkurranse for klubbens medlemmer.  Resultatet er følgende:

Ørret – Harald Oterholt – 1650 g.

Røye – Knut Lerfaldet – 4200 g.  Skogseidvann.

Sik – Knut Lerfaldet – 1050 g. – Jarenvannet

Torsk – Lasse Gullen – 2000 g. – Åros

 

_____________________________________________________________________________

Storfiskkonkurranse.

Konkurransen går fom 1.des 2010  tom 30.nov 2011. Det vil si at fisk tatt før 1 desember 2010 ikke teller med i konkurransen. Vinnere kåres på medlemsmøtet i desember 2011. det konkurreres i følgende klasser:

All tackle Ferskvann

Flue Ferskvann

Ørret

Ørret

Røye

Røye

Laks

Laks

Harr

Harr

Gjedde

Gjedde

Sik

Sik

Abbor

Abbor

Åpen klasse ferskvann

Åpen klasse ferskvann

 

 

All tackle Saltvann

Flue Saltvann

Sjøørret*

Sjøørret*

Havabbor

Havabbor

Torsk

Torsk

Sei

Sei

Lyr

Lyr

Horngjel

Horngjel

Makrell

Makrell

Åpen klasse saltvann

Åpen klasse saltvann

 

*Med sjøørret menes ørret tatt i saltvann eller i typiske elver med anadrom ørretbestand.

Vinnere av de åpne klassene avgjøres slik at den fisken som er størst i % i forhold til gjeldene norgesrekord på den enkelte art vinner. Villmarkslivs rekordliste brukes som grunnlag.

Innmelding av fisk skal/bør inneholde følgende opplysninger:

Art

Dato for fangst

Vekt(i gram)

Lengde(i cm)

Metode(flue, sluk, meite osv.)

Agn(Fluemønster, sluktype osv.)

Fangststed(fylke holder)

Bilde*

 

*Bilde bør tas på en slik måte at man ser størrelsen på fisken. For eksempel ved at man tar bilde av fisken sammen med et referanseobjekt, en lighter, kniv eller lignende. Bildene vil bli benyttet på nettsiden til BSF.

Innmeldingene kommer også til brukes til å lage en klubbrekordliste på forskjellige fiskearter, både på flue og all tackle.

Alle klassevinnere får en oppmerksomhet overrakt på desembermøtet i 2011. I tillegg får den som har flest topp 5 fisker i all tackle og flest topp 5 fisker flue en flott premie.

Fisken må være fisket i Norge på sportsfiskeredskap. I flueklassen teller kun fisk tatt på fluestang der snøret utgjør kastevekten. Fisk tatt på flue og dupp går derfor under all tackle.  All tackle omfatter spinn/haspelfiske, havfiske, trolling, meite og isfiske. Fisk tatt på harpe, jukse, oter, garn, lyster og lignende teller ikke med i konkurransen, heller ikke ståsnørefiske der redskapen forlates mens den fisker.

Innmeldinger kan gjøres på mail til storfisker@baerumsportsfiskere.org Evt kan dokumentasjon overrekkes medlemmene av styret personlig. Innmelding bør skje senest 4 uker etter fangst, siste frist for innmeldinger til konkurransen for 2010/2011 er 5 desember 2011.