Bærum Sportsfiskere

Årsberetning Bærum Sportsfiskere 2018

 

Styret 2018

Formann – Kjell Hammershaug / John Kardash

Nestformann - Knut Gullbekk

Kasserer – John Kardash

Sekretær – John Kardash

Styremedlem - Tommy Sandli

Varamedlem – Eirik Gundersen

Varamedlem – Einar Ofstad

 

Styrets arbeid:

Det er avholdt 3 styremøter i året 2018.  Styret har tatt seg av planlegging av medlemsmøter, turer og aktiviteter, informasjon til medlemmer, kommunikasjon med NJFF, regnskap og rapportering. 

Valgkomiteen klarte heller ikke i 2018 å finne en formann.  Kjell Hammershaug og John Kardash gjorde som i 2017 og påtok seg vervet.  Kjell Hammershaug var formann ut oktober.  Fra november overtok John Kardash formannsvervet.  

 

Valgkomite BSF: Karl Erik Lindahl, Arve Lystad

Revisor:  Arve Lystad, Einar Ofstad

 

Medlemsmøter:

Det ble avholdt 7 medlemsmøter i løpet av 2018.  Møtene var holdt i møtelokalene på Martina Hansen Hospital.  Utemøtet var holdt på Burudvann.  Både eksterne og interne foredragsholdere ble benyttet.  Møtedeltakelsen har variert fra 10-20 personer. 

 

Klubbmestere:

Sjøfiske:  Knut Gullbekk (Høvikvollen)

Meite: John Kardash (Tyrifjord)

Isfiske: John Kardash (Stovivannet)

Isfiske sjø: John Kardash (Kalvøya)

Fiskesti: Frank Haugen (Burudvann)

 

Isfiske cup BSF /Asker JFF

 BSF og Asker JFF arrangerte en isfiske cup på våre lokale vann.  8 fiskere deltok i noen av konkurransene.  Samlet på 3 stevner ble Knut Gullbekk beste fisker mens BSF hadde mest totalvekt samlet.

 

Meitecup BSF / LSF

BSF konkurrerte mot Lillestrøm sportsfiskere på en lokal meitecup hvor det ble fisket 4 stevner på lokale elver og vann.  7 fiskere deltok i konkurransen.  Kjell Hammershaug og Knut Gullbekk ble beste fiskere, mens BSF hadde mest samlet vekt.


 

 

Fylkesmesterskap sjøfiske

BSF var arrangør av Akershus FM i sjøfiske på Sjøstrand i Asker.  Sjøfiske i fjorden har gitt mager resultater i sommeren 2018, og denne dagen var ingen unntak.  Det ble tatt få fisk.  På en vanskelig dag var det Knut Gullbekk som vant med 1210 gr.  12 fiskere deltok i konkurransen. 4 fra BSF.  

 

Jubileumsfest

I året 2018 feiret BSF 80 år som forening.  Det ble arrangert en fest på restaurant Bekkestuene med 21 deltakere.  Frank Haugen som er mangeårig medlem fortalte om BSF’s historie.  Høydepunktet for kvelden var utnevning av Knut Gullbekk til æresmedlem. 

Dugnader

BSF fikk igjen tildelt to elv ryddeoppgaver av Bærum Kommune, Lomma og Lysakerelva.  Flere sekker med søppel, sykler, handlevogner + diverse på Lomma.  Noe mindre søppel på Lysakerelva.  Elverydding er en av våre viktigste inntektskilder.

Turer / aktiviteter

Havfiske turer - Det ble foretatt 3 havfiske-turer til Holmestrand.  Fangstresultat var varierende denne sesongen.  Bra deltakelse på alle turer.

Ferskvannsfiske turer - Harrtur til Rena / Glomma, Siktur til Harestuvannet i desember.

Barnas isfiskedag – I mars ble det arrangert en isfiske dag for barn på Dælivann.  Barna fikk bra med fisk.

Røyeturer – Det ble arrangert røyetur til Tunhovd i januar.  Brukbare fangster.  Temperaturer på 15-16 minusgrader. 

Barnas dag på Burudvann i juni – Mange tegnet seg på for å fiske på årets varmeste sommer dag.  Det ble fanget 20 mange fisk, inkludert flere store brasmer.

Laksefiske på Numedalslågen – For første gang bestilte  BSF en fiskedag på Rien Vest, et vald 20 km vest for Brufoss camping.  Rien Vest har 1 km med fiskbar elv og er kjent for bra fiske.  Vannstanden i år var uvanlig lavt, og fiske i Lågen nådde ikke opp til tidligere år.  Men det ble likevel tatt en pen laks over 5 kg fisket av Ole Steen. 

Representasjon

Ole Steen og John Kardash har vært deltakere i Bærum Kommunes brukerråd. 

Medlemsutvikling

Klubben hadde 81 aktive medlemmer pr. 31.12.2018 mot 89 medlemmer pr. 31.12.2017. 

Nyinnmeldt i 2018 – 4.  Medlemstallet fortsetter med fallende tendens.  BSF har igjen i 2018 hatt et bredt tilbud med medlemsmøter, havfiske, ferskvannsfiske og isfiske.  Utfordringen er til å få flere til å delta i våre aktiviteter.

Økonomi

Økonomi for klubben ved utgangen av 2018 er meget god.  Regnskapet viser et overskudd, til tross for ekstrautgifter til jubileumsfest.  Bankinnskuddet gir klubben en trygg økonomi.  Inntektskildene er bidrag fra BSF-medlemmer, NJFF, Bærum kommune, betaling for elveryddeoppgaver og grasrotandel tippemidler.  Se årsregnskap for detaljer.

 

En takk til Frank Haugen for gratis leie av plass på tomten for BSF’s redskapsbod.

 

JK / 08.01.2019