Bærum Sportsfiskere

Aktiviteter

Turer

Referater

Om Oss

Bli Medlem

Kontakt Oss


 

Årsberetning Bærum Sportsfiskere 2013

Styret har bestått av følgende personer:

Formann

Kjell Hammershaug / John Kardash

 

Nestformann

Knut Gullbekk

 

Kasserer

Kristian Engeland

 

Sekretær

John Kardash

 

Styremedlem

Jan Gunnar Oppegård

 

Styremedlem

Tommy Sandli

 

1 Vara

Raymond Hansen

 

2 Vara

 

-          Ubesatt

 

 

Styremøter:

Det er avholdt 4 styremøter i året 2013. 

Styrets arbeid:

Styret har tatt seg av planlegging av medlemsmøter, turer og aktiviteter, informasjon til medlemmer, kommunikasjon med NJFF, regnskap og rapportering. 

Valgkomiteen klarte ikke å finne en formann til året 2013.  Det ble avtalt at formannsvervet ble delt mellom Kjell Hammershaug og John Kardash.  Kjell Hammershaug var formann frem til oktober.  Fra Oktober overtok John Kardash formannsvervet.   John Kardash fortsatte med sekretæroppgaver.

Styret har valgt følgende personer til tillitsverv:

Skolekontakt

Kristian Engeland

 

Naturkontakt

Idar Olsen

 

Bibliotekansvarlig

Kjell Hammershaug

 

Ungdomskontakt

Jan Gunnar Oppegård

 

Kvinnekontakt

Marit Kronen

 

 

Verv i andre utvalg og organisasjoner:

OFA’s styre:       Harald Oterholt

BKS brukerråd: Idar Olsen, Frank Haugen, Kjell Hammershaug

Representasjon: John Kardash har vært i flere NJFF-møter

Kjell Hammershaug var Akershus JFF’s årsmøte.

 

Valgkomite BSF:

Einar Ofstad, Frank Haugen

 

Revisorer:

Steinar Bjørke, Jarle Lind

 

Medlemsmøter:

Det ble avholdt 10 medlemsmøter i løpet av 2013.  Møtene var holdt i møtelokalene på Martina Hansen Hospital.  Utemøtet var holdt ved Jegersborgdammen i Sørkedalen.  Både eksterne og interne foredragsholdere ble benyttet.  Møtedeltakelsen har variert fra 15-30 personer.  Til tross for at vi måtte betale honorar for noen av foredragsholdere, har inntektene fra lotteriet stort sett finansiert kostnadene for honorar, servering og lokaleleie.  De interne foredragsholdere har vært meget dyktige.

 

Nettside

Vi har fått rutine med nettsiden og den er jevnlig oppdatert med planlagte aktiviteter og referater.  Sekretæren har tatt seg av innlegging på nettsiden.

 

Markaarbeid / fiskestell

Se egen rapport fra markaansvarlig.

 

Konkurranser

 

Klubbmestere:

Sjøfiske: Karl Erik Lindahl (Slottet ved Hurum)

Meite: Eirik Gundersen (Burudvann)

Isfiske: Raymond Hansen, Stovivann

Fiskesti: Knut Gullbekk (Jegersborg dammen)

 

Isfiske-cup BSF / Lillestrøm

Også i 2013 konkurrerte BSF mot Lillestrøm Sportsfiskere i en isfiske-cup.  Konkurransene ble holdt på  Burudvann, Stovivann, Heiavann, Mjærvann og Steinsfjorden.  

Den beste fiskeren Individuelt var Steiner Holte fra LSF, mens Raymond Hansen var beste fisker fra BSF. 

LSF var også best på lag med til sammen 57160 g mot 49340 g. for BSF.

 

 

 

 

Cup i tradisjonell meite – BSF / Lillestrøm

Det ble arrangert 3 stevner i meitecupen.  Konkurransen var en individuell konkurranse istedenfor en lagkonkurranse.  Følgende stevner ble holdt:

3. Juni- Nord/Verkensvannet v/ Dikemark

18. juni - Nitelva ved Lillestrøm

-25 juni, Tyrifjorden

Sammenlagt vinner av konkurransen var Cato Røenbakken LSF.   Knut Gullbekk var beste BSF-fisker.  Deltakelsen var bra tatt i betraktning årstid med ferie osv. med 10-12 fiskere på hver stevne jevnt fordelt mellom BSF og LSF.

 

Deltakelser i FM og NM

Trad. Meite:
FM 3 plass, Knut Gullbekk - Store Tjernsli

Sjøfiske:

FM på Krokstrand syd for Drøbak – Sølv Odd Jansen BSF

Dugnader

BSF fikk igjen tildelt to elv-ryddeoppgaver av Bærum Kommune, Lomma og Lysakerelva.  Ryddingen i  Lomma var omfattende, som vanlig en stor oppgave med flere sekker søppel, bildekk, sykler og handlevogner.  Oppmøtet var ikke like bra som fjoråret, men de som møtte opp arbeidet hardt og fullførte oppgaven.

 

Lysakerelva var en enklere oppgave med mindre strekning og mindre mengder søppel.  Oppmøtet var bra, og sluttresultatet ble en ryddig elv og tursti, slik som har vært tilfellet i de siste 15 år.

 

Turer / aktiviteter

 

Havfiske turer

Det ble foretatt 4 havfiske-turer med utgangspunkt Holmestrand.  Turene er en av BSF’s mest populære aktiviteter.  Båten har vært fullt okkupert (8 personer) ved hver tur.  Fangsten har variert fra tur til tur med mest hvitting og sei, sild, makrell og en del torsk.

 

På årets slutt ble det arrangert 2 ekstra havfiske-turer til Drøbaksundet i desember.  Fangsten på den første tur var en del hvitting og noen få store sei.  På tur nr. 2 ble det fanget over 50 kg med sild pluss 4 torsk.  Det var 5 BSF deltakere på hver av turene.

 

Ørrettur til Gausdal

Denne årlige turen ble gjentatt igjen i 2013, med Kristian Engeland som arrangør.  Deltakerne bodde i hytte innenfor Ormtjernkampen nasjonalparken.  Fisken var lite bitevillig, men det ble tatt 4-5 fisk av bra størrelse hver dag.

 

 

 

 

Harrtur til Rena / Glomma

Denne turen har en lang tradisjon i BSF.  4 deltakere møtte opp på fredag kveld og fikk med litt fiske før mørket falt.  Vannstanden i Glomma var unormalt lavt.  Resultatet ble at fisken ikke var til å finne i de kjente kulper.  Gruppen delte seg på lørdag, og de som fisket noen kilometer ovenfor Rena fikk likevel et bra fiske.  Søndagsfiske ble ingenting av grunnet regnstorm.

 

Siktur til Hadeland i desember

Dagen begynte i tåke og regn. Bedre vær utover dagen.  Isen var tynn men trygg.  Det ble tatt en god del store mort men få sik.  Deltakelse var bra med 8 deltakere.

 

75 års jubileum

Årets høydepunkt var BSF’s 75 års fest.  Festen var en stor suksess med deilig mat, konkurranser og dans. Vi må takke festkomiteen, Einar, Kristian, Thorhild og Knut for at kvelden ble en stor suksess. Det ligger mye arbeid og planlegging bak en slik kveld.

 

Barnas dag på Burudvann

Arrangementet på Burudvann i juni var sponset av NJFF, som betalte alle utgifter.  Flere BSF medlemmer satt av dagen til å lære barna å fiske og dele ut informasjon om NJFF og BSF.  Dagen ble en suksess med kontakt med 80 familier.  Slutt resultatet ble 7 innmeldinger til NJFF/ BSF medlemskap, som er ny rekord.

 

Medlemsutvikling / økonomi

Klubben hadde 102 betalende medlemmer pr. 31.12.2013 mot 112 medlemmer pr. 31.12.2012.  Fordelingen var følgende:

Kvinner                - 8, Menn – 94, Barn -8, Pensjonert - 22, Æresmedlem - 5

Nyinnmeldt i 2013 - 10

 

 Medlemstallet fortsetter med en fallende tendens.  Et lyspunkt i 2013 var at arrangementet

 «Barnas Dag» på Burudvann i juni ga flere nye medlemmer.  Et annet lyspunkt var BSF’s artikler i Budstikka.

 

Økonomi

Klubben har hatt en tilfredsstillende økonomi i året 2013.  Årsregnskap presenteres på årsmøtet.

 

26.02.14

jk