Bærum Sportsfiskere

Aktiviteter

Turer

Referater

Om Oss

Bli Medlem

Kontakt Oss


 

Markarapport 2012

Område 1


 

Medlemmer

Arbeidslagene i område 1 har i sesongen 2012 bestått av 24 medlemmer fordelt på 4 lag. Det ble besluttet å fjerne lag 102 i og med at dette laget kun hadde 3 vann. Lag 104 og 102 ble slått sammen og heter i dag 102, slik at det i realiteten er lag 104 som forsvant.

Oppsyn

Det har vært en relativt normal sesong med tanke på antall oppsynsturer, men det har vært lite fiskere å treffe. I år som i fjor så får været ta en del av skylden for dette.

Det har ikke vært arrangert utvidet oppsyn i 2012, men det har heller ikke vært behov for dette.

8 fiskere er påtruffet uten kort, og disse har blitt oppfordret til å kjøpe kort via SMS på stedet.

Det har vært økt fokus på Triungsvann i og me at dette har blitt fluevann. Med unntak av en situasjon tidlig på våren der lagleder ble hudflettet av en fluefisker som for anledningen hadde tatt med seg haspelstanga og brant bål i naturreservatet, så har denne situasjonen roet seg. Innstillingen fra område 1 er derfor at denne ordningen opprettholdes for 2013.

Fokuset på Østernvann har vært høyt også i 2012, men her er det lite fiskere og de aller fleste har kort i orden. Så fremt det ikke opprettes leir med arbeidsinnvandrere i nærhete, opprettholdes ikke fokuset i 2013.

Fiske

Det har fiskemessig vært en sesong under det normale. Få fangstrapporter gjør det vanskelig å vurdere. De gamle lurevannene leverte som normalt i 2012.

Aktiviteter

Det var skissert en rekke oppgaver for 2012 sesongen. Alle oppgavene ble påbegynt og de som ikke er fullført fortsetter i 2013.

Arbeidsoppgaver

Lag 101

Fjerning av tagging. Dette er en lang prosess, fordi fjerningsmiddelet er sterkt og vi ønsker kun å ta små deler om gangen. Hvis alt går etter planen er dette borte i 2013.

Vi er i dialog med Løvenskiold som gir oss rekvisisjoner til å handle inn nødvendig utstyr.

Lag 102

Lag 102 jobber med tynningsfiske i forskjellige vann. Vi hadde håpet å starte opp med Sætervann, og etter en del arbeid fikk vi på plass avtale med grunneiere om både lån av båt og kjøring. Uten forvarsel mistet vi så kjøringen. Grunnen til dette var indre uenigheter i styret for veien. Denne situasjonen ser ut til å ha løst seg, og vi er trygge på at vi får kjøring for 2013.

Ellers er det vært forsøk med garn i Småvann. Her starter tynningsfiske i 2013.

Fiskeutsett

Fiskeutsettet har gått som normalt denne sesongen, og alle utsett ble gjort i henhold til planen.

Behovet for supplering er normalt lite, og dette var også tilfelle i 2012.

Stamfiske

Stamfiskesesongen 2012 var bra, men veldig utfordrene. I henhold til planen begynte vi med ruser i slutten av september. Terskler og sperringer ble bygget og rusene stod veldig fint. Etter første døgn var også fangbarheten høy øverst i vassdraget. Selv om vi hadde en avtale med Bærum VAV om ikke å øke vannføringen var det lite de kunne gjøre når det kom 80 mm nedbør. Fangbarheten gikk ned og fisket ble svært krevende. De helgene hvor det var forsvarlig å gå med el-apparat ble dette gjennomført.

Det ble tilsammen tatt 306 fisk under stamfisket, og dette er rett i underkant av normalen, men fremdeles et ok resultat.

Det er hyggelig å se at snittvekten fortsetter å øke. Fisk over halvkiloen blir mer og mer vanlig, og fisk oppunder kiloen er ikke uvanlig.

Vannvakter

Listene ble fyllt under lagmøte på våren, og vaktene gikk som normalt.

Vannprøver

Vannprøver ble tatt i Merratjern, Kusteintjern, Steffenstjern og Ristjern både vår og høst. Noen av prøvene ble tatt sent, og vi skal sørge for at disse blir tatt så raskt som mulig neste år.

Stand

Det ble i år kun avholdt ett arrangement i område 1. Dette var familiedagen på Østernvann som har vært en årelang tradisjon. 80 barn fikk fiskesett og rundt 50 fisk kom på land.

En stor takk til Jon-Erlend Sundnes for dette arbeidet.

Grunneiere

Jobben mot grunneierne stangnerte tidlig på året. Vi kom til enighet om å skrive avtale med én grunneier om Gampetjern, Svarttjern og Merratjern, men så fikk vi kontrabeskjed og avtalen strandet. OFA sliter litt med dårlig rykte blandt noen grunneiere på grunn av gamle stridigheter, så vi må trå varsomt. Disse grunneierne har ikke noen visjon om å benytte sine fiskeretter til noe,og praktiserer fritt fiske. Dette betyr at vi kan fortsette som før, men vi jobber med en avtale for å sikre forutsigbarhet.

I løpet av høsten har vi fått litt flyt igjen, og har kommet til enighet om at Bikkjevann og Kollevann blir OFA vann. Midtskogtjerna er også nesten i boks, og en avtale vil forhåpentlig komme i løpet av året.

En stor takk til Sigud Smedsplass for dette arbeidet.

2013

Lag 101

Taggingen på Store Hvitsteinvann er ikke helt fjernet, og dette blir en prioritet for 2013.

Lag 102

Jobber videre med tynningsfiske. Dette vil settes i system i 2013.

Lag 103 og 105

Ingen spesielle oppgaver er fastsatt enda.

OA

På grunn av lang reisevei til Bærumsmarka har jeg besluttet å trekke meg som OA i område 1. Området har nok mer nytte av å ha en lokal OA som er mer tilstede.

Sigurd Smedsplass har takket ja til jobben, og vil fungere som OA fra 1/1 2013.

Så til slutt: Lykke til til Sigurd og takk for meg!