Årsberetning B S F 2012

 

Det har igjen vært et år med en god del aktiviteter for friluftsinteresserte bæringer - og for noen få fra andre kommuner! For alle aktiviteter, utenom havfiske, er det plass til

flere deltakere! BSF har arr. noen veldig spennende møter ute og inne, medlemstallet har sunket med 6-7 , økonomien er råsterk, vi har GLIMRENDE samarbeide med

Budstikka og Martina Hansens Hosp., dugnader har vært slitsomme, Markaarbeidet er strukturert og viktig, mens konkurransefiskerne i 2012 sopte inn mindre gull enn på lenge.

 

STYRET: Kjell Hammershaug (form 1 år), Knut Gullbekk (nestf. 2 år), Kristian Engeland (kass. 2 år), John Kardash ( sekr. 1 år), Jan Gunnar Oppegård og Steinar Johnsen(styrem.),

Jon Sundnes og Tommy Sandli (varam.)

STYRETS MØTER: 8 styremøter er ført til penns. Dette er en dobling fra fjoråret, og spesielt har sekretæren hatt en svært stor arbeidsmengde på flere områder. Formannen takker.

For å snu et par negative trender i BSF bør vi andre i styret regne med "mer å gjøre" i årene fremover!

MEDHJELPERE: Styret har på vanlig måte hatt disse medhjelperne: Skolekontakt Kristian Engeland, Kvinnekontakt Marit Kronen, Naturkontakt Idar Olsen, Bibliotek

Formannen, BSF Ungdom Jan G. Oppegård. (Disse funksjonene er etter ønske fra NJFF og er svært lite aktuelle for BSF!) . Derimot er WEBREDATØR en hektisk jobb,

og har i -12 vært glimrende utført av Harald Oterholt, Jon Sundnes, Knut Larsen og John Kardash.

Brukerrådet i B K har også hatt et rolig år, våre repr.: Frank Haugen og formannen.

Valgkomite:Frank Haugen, Einar Ofstad.

Revisorer:Jarle Lind, Steinar Bjørke.

OFA OA har vært Harald Oterholt. Han går av 31-12 etter flytting.Tusen takk til H.O. for vel utført jobb. Andre OFA-verv blir fremført på årsmøtet.

 

Noen få detaljer --

MEDLEMSMØTER: 1 utemøte i nedre Sørkedalen og 8 møter hos Martina Hansen har vært bedre besøkt enn -11, men bedre fremmøte er alltid et mål. Eksterne og meget dyktige

foredragsholdere har besøkt oss. Disse har kostet moderate summer! - Svært hyggelig er at flere medlemmer enn noen gang har bedt om å få fremføre egen-

produserte tekster og bilder. GLIMRENDE! - Og lotteriet har godt og vel finansiert møtene...Styremedlemmene har alle sørget for servering!

"HJEMMESIDEN" Blir viktigere og viktigere. Både konkurranser, møter og referater er til dels glimrende presentert. For spes. interesserte kan opplyses at denne service bare

koster 600 pr år. Takk til redaktørene. (baerumsportsfiskere.org).

MARKAARBEID:  Se fyldig rapport!

STORFISKKONK:   Knut Larsen har meldt inn 2 store fisker.

DUGNADER: B S F har igjen gjennomført 2 store ryddeaksjoner. I Lysakerelva var det strøkent etter vårt besøk, mens vi ikke hadde mulighet for å få med ALT i Lomma.

Det er fremdeles "rikelig" igjen til -13! Men på overflaten så det flott ut. STOR takk, gutter og jenter. Svært mange var med. (B K er oppdragsgiver)

FAMILIEDAG: Nok en gang ved Østernvann i fint vær, og ganske bra besøk! Både BSF og OFA scorer innertier, og kanskje får BSF et par nye medlemmer.Takk til Sundnes og

Engeland m. hjelpere-

ØKONOMI: Når dette skrives (under Kongens tale 31-12) ser det ut til at økonomien er knallbra nok en gang. Dugnader, Isfiske for Bærums skolebarn, Bidrag fra kommunen og

Norsk Tipping, og bidrag fra Telenor bidrar veldig positivt i tillegg til produkter fra utstyrsleverandørene. FORMANNEN ØNSKER Å PRESIERE FOR MEDLEMMENE AT

SITUASJONEN ER HELT EKSEPSJONELL FOR EN LITEN NJFF-FORENING som vår! Rimelig lokalleie er også viktig.

MEDLEMSTALL: Vi har mistet noen få Bærumsmedl. og en god del i nabokommunene, dessverre. Formannen tar kritikk på styrets vegne for dette. Det er egentlig ikke nødvendig!

Medlemstall pr 31-12 er 107. - Styret v Knut G. (glimrende forarbeid) hadde verving ved B. V. Senter på høsten. Kun 1 interessert menneske var innom vår fine

stand kl 905, 905 - 1300 ga STYRTREGN.

FISKETURENE: BSF har dessverre ikke hatt tid til ikke-fiske-relaterte turer i -12, men fisketurene har vært til: JARENVANN - 9 delt. og dårlig fangst, GLOMMA v. Rena - 5 delt. og

glimrende harrfangst, ØRRETFISKE i Gausdal ga spektakulære skuespill i form av klekking på Dokkvann, men ingen store. Formannen lurte merkelig nok pen fisk i

Mjødokka.

Det er grunn for gi ros til havfiskegjengen. Fulle båter (4 x) og godt humør lover godt for året vi er inne i.Takk til Knut G.! (Største torsk IVAR 4.7, sei 5.5 KJELL).

Kort vei til båten og rimelig leie bidrar også positivt.

KLUBBMESTRE: 4 klubbm. er avviklet i -12 og 5 personer har fått sin vel fortjente ros. BSF har også arr. 4 stevner i "Lillestrøm-cupen". Nestform. og form.har bidratt mest for

at stevnene ble virkelighet.

KURS: Kurs er alltid gøy!? I utfordrende vær var J. E. Lystad fluekastinstr. på Kalvøya. 7 medlemmer og noen tilskuere fulgte nøye med, tusen takk til Jon E.!

VERVING.... I ukene før instruksjonen på Kalvøya forsøkte formannen å verve 4-5 nye medl. som, etter tips i miljøet, ønsket å lære fluekast. På tross mye skryt om BSF og kasteinstruktøren - ingen kom! Lærdom: Verving er ikke det letteste i foreningslandet Norge.(Vi har 60000 foreninger å velge blant).

FOTOMESTER ble Kjell Hammershaug.

 

RESULTATER FISKESTEVNER / KONKURRANSER 2012:

 

BSF var arrangør av

Tradisjonell meite       – 3 stevner avviklet

Isfiske                         - 4 stevner avviklet


 Isfiske:
 -KM: Jan Gunnar Oppegård, Hogstadvannet (Asker)
 -Isfiskecup mot Lillestrøm sp: BSF ble nr 2.
 4 stevner avviklet, (Stovivann, Jaren, Lyseren, Steinsfjorden)
 -FM lag og individuelt: Deltatt, men Uplassert!

 Trad Meite:
 -KM: Jon Kardash, Burudvann.
 -FM: Bronse, Knut Gullbekk, Damsortungen (Romerike)
 -Meitecup mot Lillestrøm sp: BSF vant. 3 stevner avviklet,(Nitelva,
 Kolbotnvannet, Tyrifjorden)

 Sjøfiske:
 -KM: Karl Erik Lindahl, Sjøstrand.
 -FM: Gull, Karl Erik Lindahl, Sølv, Knut Gullbekk, Bronse, Eirik
 Gundersen, Sjøstrand.
 BSF var arrangør av FM-sjøfiske.

 Fiskesti:
 -KM: Kristian Engeland og Frank Haugen. (fikk samme poengsum),
 Jegerborgsdammen, (Bogstad)

 Fluefiske:
 KM i fluefiske i Lysakerelva ble avlyst (Få deltakere).

 

31-12-12

Kjell H.

 

Bærum Sportsfiskere

Aktiviteter

Turer

Referater

Om Oss

Bli Medlem

Kontakt Oss